Ädeljord

Rosjord

Vår ädeljord för rosor är en näringsrik och strukturstabil jord av hög kvalitet för rosor, klematis, pelargon, klätterväxter och andra näringskrävande växter. Den är luftig och vattenhållande och leran gör att jorden behåller näringsämnena upp till ca ett år.

Innehåll: Ljus och mörk blocktorv, lera, kalk, grönkompost, pimpsten, NPK + micronäring.
Ledningstal: 1,8-2,8. PH 5,6-6,5.
Rekommenderad användning: Till rosor, klematis, pelargon, klätterväxter och andra näringskrävande växter.
Tillverkning: Tillverkas i Sverige för den svenska marknaden.
Pris: 75kr/st.

Ädeljord, rosjord

Träd & buskjord

Vår ädeljord för träd & buskar lämpar sig såväl till små som stora träd och buskar. Substratet består av pimpsten i olika fraktioner, lera och grönkompost som gör att näringsämnena hålls kvar upp till ca ett år. Passar utmärkt för planteringar i kruka och på friland men inte till surjordsväxter.

Innehåll: Ljus blocktorv, lera, pimpsten, grönkompost , kalk, NPK + micronäring.
Ledningstal: 1,5-2,5. pH: 5,7-6,4.
Rekommenderad användning: Plantering av träd och buskar och för jordförbättring av etablerade träd och buskar.
Tillverkning: Tillverkas i Sverige för den svenska marknaden.
Pris: 75kr/st.

Ädeljord, träd och buskjord

Urnjord

Vår ädeljord för urna är av hög kvalité och lämpar sig utmärkt för alla typer av vår, sommar och höstblommor. Den kan även användas till krukor, balkonglådor, rabatter samt uppdrivning av sticklingar. Substratet innehåller pimpsten som bibehåller luftighet och ger en jämn fukta en längre tid. Leran gör att näringsämnena håller kvar längre och den långtidsverkande naturgödslingen räcker till en hel odlingssäsong.

Innehåll:  Ljus och mörk blocktorv, pimpsten, lera, kalk, NPK+micronäring, långtidsverkande gödning.
Ledningstal: 1,8-2,8. pH: 5,6-6,4.
Rekommenderad användning: Plantering av växter för inne och utomhus.
Tillverkning: Tillverkas i Sverige för den svenska marknaden.
Pris: 75kr/st.

IMG_20200823_100209