Pimpsten

unnamed

Vad är pimpsten?

Pimpsten uppstår vid vulkanutbrott. I hettan och under högt tryck uppstår små porer i lerstenen och detta är just vad växtrötter älskar. Vår pimpsten hämtas vid vulkanerna i  det soliga medelhavsområdet.

Pimpsten är ett naturligt, lätt och poröst material som genom ett stort antal porer kan hålla såväl vatten som syre och näring lättillgängligt under lång tid för rötterna. Pimpstenen jämnar ut de extrema förhållanden i planteringsgropen. Vid fuktiga förhållande som regn, lagrar den vatten och vid torka avger den vattnet under flera veckors tid. Jämförelsevis lagrar leca 8% och pimpstenen hela 80% vatten.

Användningsområden är exempelvis  planteringsbäddar i stadsmiljö, golfgreener, hydroponisk odling, växtväggar och takterrasser, urnor och balkonglådor. Egenskaperna har gjort pimpsten populär och naturlig lösning i torra, blöta eller kompakterade jordar.

Pimpstenen används flitigt i miljöer där lättvikt och vattenhållande egenskaper är viktiga.

I rätt anlagda odlingskärl, vandrar vattnet i pimpstenen upp till en meters höjd enbart med kapillärkraften. Detta gör pimpstenen till växtinredarens första val av odlingssubstrat.

Pris: 10 kr/L